Ryska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

上午
... часов утра
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
大约
ca. (circa -ровно)
Används tillsammans med uppskattningar
请...注意
прямо в руки
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
文学学士
Бакалавр изобр. иск-в (изобразительного искусства)
Typ av högskoleexamen
欧洲中部时间
CET (Central European Time - времянной пояс Центральной Европы)
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
尊敬的
Его величество
Används som titel för honorära personer
т.е. (то есть)
Används vid förtydligande
有限责任公司
inc. (incorporated - при сотрудничестве)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
股份有限公司
ООО (общество с ограниченной ответственностью), ЗАО (Закрытое акционерное общество)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
不适用
непригодный
Används då något inte går att tillämpas
订购号
№ (номер)
Används vid beställningar
每年
.../год (в год)
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
下午
... часов вечера
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
请翻面
см. далее (смотри далее)
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
副总裁
Премьер
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande