Rumänska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

上午
a.m. - antemeridian (dimineaţa)
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
大约
aprox. (aproximativ), cca. (circa)
Används tillsammans med uppskattningar
请...注意
pt. (pentru) - abreviat; mai recomandat: În atenţia...(neabreviat)
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
文学学士
Licenţiat în științe umaniste(nu se abreviază).
Typ av högskoleexamen
欧洲中部时间
CET sau GMT
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
尊敬的
Înălţimea Sa,/Alteţea Sa,/Majestatea Sa,
Används som titel för honorära personer
ex.: (exemplu)
Används vid förtydligande
有限责任公司
S.A. (societate pe acţiuni)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
股份有限公司
S.R.L. (societate cu răspundere limitată)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
不适用
Nu se aplică/nu e cazul - nu se abreviază.
Används då något inte går att tillämpas
订购号
nr. (numărul)
Används vid beställningar
每年
p.a. (pe an)
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
下午
p.m. (postmeridian)
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
请翻面
Vezi verso - nu se abreviază.
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
副总裁
Vicepreşedinte - nu se abreviază.
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande