Portugisiska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

上午
De meia-noite ao meio-dia, ou seja, de 00:00h à 12:00h.
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
大约
aprox. (aproximadamente)
Används tillsammans med uppskattningar
请...注意
A/C (aos cuidados de)
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
文学学士
Bel. (bacharel)
Bela. (bacharela)
Typ av högskoleexamen
欧洲中部时间
No Brasil se diz Horário de Brasília (GMT-3:00).
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
尊敬的
V.A. (Vossa Alteza)
Används som titel för honorära personer
p.ex. (por exemplo)
Används vid förtydligande
有限责任公司
S/A (sociedade anônima)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
股份有限公司
Ltda. (limitada)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
不适用
n/a (não aplicável)
Används då något inte går att tillämpas
订购号
nº. (número)
Används vid beställningar
每年
por ano
anual
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
下午
De meio-dia à meia-noite, ou seja, de 12:00h à 24:00h.
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
请翻面
Vide verso
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
副总裁
Vice Presidente
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande