Polska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

上午
przed południem
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
大约
ok. (około)
Används tillsammans med uppskattningar
请...注意
do wiadomości
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
文学学士
Licencjat
Typ av högskoleexamen
欧洲中部时间
Czas środkowoeuropejski (Czas Środkowo-Europejski)
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
尊敬的
Jego/Jej Królewska Mość
Används som titel för honorära personer
tj. (to jest)/tzn. (to znaczy)
Används vid förtydligande
有限责任公司
S.A. (Spółka Akcyjna)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
股份有限公司
Sp. z o.o. (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
不适用
nie dot. (nie dotyczy)
Används då något inte går att tillämpas
订购号
nr (numer)
Används vid beställningar
每年
rocznie
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
下午
po południu
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
请翻面
proszę odwrócić
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
副总裁
wiceprezydent
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande