Nederländska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

上午
v.m. (voor de middag)
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
大约
ong. (ongeveer)
Används tillsammans med uppskattningar
请...注意
t.a.v. (ter attentie van)
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
文学学士
B.A. (Bachelor of Arts)
Typ av högskoleexamen
欧洲中部时间
MET (Middel-Europese Tijd)
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
尊敬的
ZKH (Zijne Koninklijke Hoogheid) / HKH (Hare Koninklijke Hoogheid)
Används som titel för honorära personer
d.w.z. (dat wil zeggen)
Används vid förtydligande
有限责任公司
nv (naamloze vennootschap)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
股份有限公司
nv (naamloze vennootschap)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
不适用
n.v.t. (niet van toepassing)
Används då något inte går att tillämpas
订购号
nr. (nummer)
Används vid beställningar
每年
p.j. (per jaar)
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
下午
n.m. (na de middag)
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
请翻面
z.o.z. (zie ommezijde)
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
副总裁
VP (vice-president)
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande