Koreanska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

上午
오전
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
大约
대개 (대략)
Används tillsammans med uppskattningar
请...注意
...께 보여드리다(소개하다) (눈에 띄게 하다)
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
文学学士
학사
Typ av högskoleexamen
欧洲中部时间
중앙유럽 표준시
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
尊敬的
전하
Används som titel för honorära personer
즉, 다시 말하자면
Används vid förtydligande
有限责任公司
주식회사
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
股份有限公司
사 (社)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
不适用
없음
Används då något inte går att tillämpas
订购号
Används vid beställningar
每年
매년
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
下午
오후
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
请翻面
뒷 장을 봐주십시오
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
副总裁
부사장님, 부통령님, 부회장님
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande