Japanska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

上午
a.m.(午前中)
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
大约
おおよそ
Används tillsammans med uppskattningar
请...注意
・・・宛てに
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
文学学士
文学士
Typ av högskoleexamen
欧洲中部时间
中央ヨーロッパ標準時
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
尊敬的
殿下
Används som titel för honorära personer
すなわち
Används vid förtydligande
有限责任公司
法人組織
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
股份有限公司
有限会社
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
不适用
該当なし
Används då något inte går att tillämpas
订购号
No.
Används vid beställningar
每年
毎年
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
下午
p.m. (午後)
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
请翻面
裏面に続く
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
副总裁
副大統領
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande