Italienska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

上午
Da mezzanotte alle 12
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
大约
ca. (circa)
Används tillsammans med uppskattningar
请...注意
c/o (all'attenzione di)
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
文学学士
Dott. (dottore)
Typ av högskoleexamen
欧洲中部时间
Ora di Termoli / CET (Tempo Centrale Europeo)
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
尊敬的
Sua Maestà / Sua Altezza / Maestà / Altezza
Används som titel för honorära personer
i.e. (id est) / cioè
Används vid förtydligande
有限责任公司
S.p.A. (Società per Azioni)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
股份有限公司
S.r.l. (Società a responsabilità limitata)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
不适用
non applicabile / non pertinente
Används då något inte går att tillämpas
订购号
num.
Används vid beställningar
每年
annuale / per anno
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
下午
Dalle tredici alle ventitré
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
请翻面
vedi retro
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
副总裁
VP (Vicepresidente)
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande