Hindi | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

上午
प्रातः... बजे
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
大约
लगभग
Används tillsammans med uppskattningar
请...注意
...ध्यान दें.
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
文学学士
बी.ए. (बैचलर ऑफ आर्ट्स)
Typ av högskoleexamen
欧洲中部时间
IST
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
尊敬的
राजा/रानी
Används som titel för honorära personer
जो है कि
Används vid förtydligande
有限责任公司
इंक.
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
股份有限公司
लिमिटेड
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
不适用
-
Används då något inte går att tillämpas
订购号
क्रं.
Används vid beställningar
每年
प्रतिवर्ष
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
下午
दोपहर... बजे
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
请翻面
अगला पन्ना
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
副总裁
उपराष्ट्रपति
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande