Grekiska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

上午
π.μ. (προ μεσημβρίας)
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
大约
περ. (κατά προσέγγιση)
Används tillsammans med uppskattningar
请...注意
υπόψιν (Για την προσοχή του)
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
文学学士
Πτυχ. (πτυχίο πρώτης βαθμίδας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση)
Typ av högskoleexamen
欧洲中部时间
ΩΚΕ (Ώρα Κεντρικής Ευρώπης)
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
尊敬的
Α.Β.Υ. (Αυτού Βασιλική Υψηλότητα)
Används som titel för honorära personer
π.χ. (για παράδειγμα)
Används vid förtydligande
有限责任公司
Α.Ε (Ανώνυμη εταιρεία)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
股份有限公司
Ε.Π.Ε. (Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
不适用
Δ/Υ (δεν ισχύει)
Används då något inte går att tillämpas
订购号
αριθ. (Αριθμός)
Används vid beställningar
每年
ανά έτος, ετήσια
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
下午
μ.μ. (μετά μεσημβρίας)
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
请翻面
γυρίστε σελίδα
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
副总裁
αντιπρόεδρος
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande