Franska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

上午
a.m. (ante meridiem) : avant midi
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
大约
approx. (approximativement)
Används tillsammans med uppskattningar
请...注意
attn. (à l'attention de)
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
文学学士
Licence
Typ av högskoleexamen
欧洲中部时间
HEC (heure d'Europe centrale)
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
尊敬的
S.A.R. (Son Altesse Royale)
Används som titel för honorära personer
c.à.d (c'est-à-dire)
Används vid förtydligande
有限责任公司
S.A. (Société Anonyme)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
股份有限公司
S.A.R.L. (Société À Responsabilité Limitée)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
不适用
n/a (non applicable)
Används då något inte går att tillämpas
订购号
n° (numéro)
Används vid beställningar
每年
p. a. (par an)
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
下午
p.m. (post meridiem) : après-midi
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
请翻面
R.S.V.P. (retournez, s'il vous plaît)
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
副总裁
V.P. (vice-président)
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande