Finska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

上午
aamup.
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
大约
n. (noin)
Används tillsammans med uppskattningar
请...注意
...henkilön käsiteltäväksi
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
文学学士
Hum. kand. (Humanististen tieteiden kandidaatti)
Typ av högskoleexamen
欧洲中部时间
GMT (Greenwich Mean Time)
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
尊敬的
Hänen Kuninkaallinen Korkeutensa
Används som titel för honorära personer
eli
Används vid förtydligande
有限责任公司
Oy (osakeyhtiö)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
股份有限公司
Rajavastuuyhtiö
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
不适用
ei saatavilla
Används då något inte går att tillämpas
订购号
nro. (numero)
Används vid beställningar
每年
per vuosi
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
下午
iltap. (iltapäivällä)
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
请翻面
käännä sivu
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
副总裁
Varapresidentti
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande