Esperanto | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

上午
a.m. (ante meridiem)
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
大约
proks. (proksimume)
Används tillsammans med uppskattningar
请...注意
atn. (al la atento de)
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
文学学士
B.A. (Bachelor of Arts)
Typ av högskoleexamen
欧洲中部时间
CET (Centreŭropa Tempo)
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
尊敬的
L.R.M./S.R.M. (Lia/Ŝia Reĝa Moŝto)
Används som titel för honorära personer
t.e. (tio estas)
Används vid förtydligande
有限责任公司
korp. (korpigita)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
股份有限公司
Lgt. (limigita)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
不适用
n/u (ne uzebla)
Används då något inte går att tillämpas
订购号
no. (numero)
Används vid beställningar
每年
p.a. (per annum)
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
下午
p.m. (post meridiem)
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
请翻面
BR (bonvolu reversi)
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
副总裁
VP (vicprezidanto)
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande