Engelska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

上午
a.m. (ante meridiem)
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
大约
approx. (approximately)
Används tillsammans med uppskattningar
请...注意
attn. (to the attention of)
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
文学学士
B.A. (Bachelor of Arts)
Typ av högskoleexamen
欧洲中部时间
CET (Central European Time)
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
尊敬的
H.R.H. (His/Her Royal Highness)
Används som titel för honorära personer
i.e. (id est)
Används vid förtydligande
有限责任公司
inc. (incorporated)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
股份有限公司
Ltd. (limited)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
不适用
n/a (not applicable)
Används då något inte går att tillämpas
订购号
no. (number)
Används vid beställningar
每年
p.a. (per annum)
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
下午
p.m. (post meridiem)
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
请翻面
PTO (please turn over)
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
副总裁
VP (vice president)
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande