Danska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

上午
om morgenen
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
大约
ca. (cirka)
Används tillsammans med uppskattningar
请...注意
att. (attention)
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
文学学士
BA (Bachelor)
Typ av högskoleexamen
欧洲中部时间
CET (Central European Time)
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
尊敬的
H.K.H. (Hendes/Hans Kongelige Højhed)
Används som titel för honorära personer
dvs. (det vil sige)
Används vid förtydligande
有限责任公司
inc. (incorporated)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
股份有限公司
A/S (aktieselskab)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
不适用
Ikke tilgængelig
Används då något inte går att tillämpas
订购号
nr. (nummer)
Används vid beställningar
每年
pr. år (pro anno)
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
下午
om eftermiddagen
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
请翻面
vende
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
副总裁
vicedirektør
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande