Turkiska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

a.m.(午前中)
sabah (öğleden önce)
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
おおよそ
tahmini
Används tillsammans med uppskattningar
・・・宛てに
dikkatine
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
文学士
G.S.L. (Güzel Sanatlar Lisans derecesi)
Typ av högskoleexamen
中央ヨーロッパ標準時
MASD / CET (Merkezi Avrupa Saat Dilimi)
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
殿下
huzurunda
Används som titel för honorära personer
すなわち
yani
Används vid förtydligande
法人組織
A.Ş. (anonim şirketi)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
有限会社
Ltd. (limited)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
該当なし
geçersiz
Används då något inte går att tillämpas
No.
no. (numara)
Används vid beställningar
毎年
yıllık / yılda bir
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
p.m. (午後)
öğleden sonra
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
裏面に続く
devamı var (sayfayı çeviriniz)
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
副大統領
Başk.yard. / Bşk.yrd. (başkan yardımcısı)
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande