Tjeckiska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

a.m.(午前中)
a. m.
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
おおよそ
přibl. (přibližně)
Används tillsammans med uppskattningar
・・・宛てに
MP. (do vlastních rukou)
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
文学士
Bc. (Bakalář)
Typ av högskoleexamen
中央ヨーロッパ標準時
CET (Středoevropský čas)
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
殿下
H.R.H. (Jeho/Její Královská výsost)
Används som titel för honorära personer
すなわち
tj. (to jest)
Används vid förtydligande
法人組織
s.r.o. (společnost s ručením omezeným)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
有限会社
a.s. (akciová společnost)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
該当なし
n/a (chybějící data)
Används då något inte går att tillämpas
No.
č. (číslo)
Används vid beställningar
毎年
p.a. (per annum - ročně)
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
p.m. (午後)
p. m.
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
裏面に続く
PTO (obraťte prosím - použití pouze v angličtině)
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
副大統領
VP (viceprezident)
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande