Thailändska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

a.m.(午前中)
a.m.
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
おおよそ
โดยประมาณค่า
Används tillsammans med uppskattningar
・・・宛てに
เนื่องในความตั้งใจของ...
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
文学士
ปริญญาตรี
Typ av högskoleexamen
中央ヨーロッパ標準時
เวลายุโรปกลาง
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
殿下
สยามบรมราชกุมารี
Används som titel för honorära personer
すなわち
นั่นก็คือ
Används vid förtydligande
法人組織
ร่วมมือกับ
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
有限会社
จำกัด
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
該当なし
ไม่สามารถใช้ได้
Används då något inte går att tillämpas
No.
ตัวเลข
Används vid beställningar
毎年
ทุกปี
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
p.m. (午後)
นาฬิกา
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
裏面に続く
กรุณาพลิกไปอีกหน้าหนึ่ง
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
副大統領
รองประธาน
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande