Svenska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

a.m.(午前中)
f.m./fm. (förmiddag)
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
おおよそ
c:a/ca. (cirka)
Används tillsammans med uppskattningar
・・・宛てに
att. (attestera)
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
文学士
fil.kand./FK (filosofie kandidat)
Typ av högskoleexamen
中央ヨーロッパ標準時
CET (Centraleuropeisk tid)
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
殿下
H.K.H. (Hans/Hennes Kungliga Höghet)
Används som titel för honorära personer
すなわち
d.v.s., dvs. (det vill säga)
Används vid förtydligande
法人組織
AB (aktiebolag)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
有限会社
AB (aktiebolag)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
該当なし
ej tillämpningsbart
Används då något inte går att tillämpas
No.
nr (nummer)
Används vid beställningar
毎年
per år
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
p.m. (午後)
e.m./em. (eftermiddag)
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
裏面に続く
v.g.v. (var god vänd)
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
副大統領
VP (vice ordförande)
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande