Rumänska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

a.m.(午前中)
a.m. - antemeridian (dimineaţa)
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
おおよそ
aprox. (aproximativ), cca. (circa)
Används tillsammans med uppskattningar
・・・宛てに
pt. (pentru) - abreviat; mai recomandat: În atenţia...(neabreviat)
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
文学士
Licenţiat în științe umaniste(nu se abreviază).
Typ av högskoleexamen
中央ヨーロッパ標準時
CET sau GMT
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
殿下
Înălţimea Sa,/Alteţea Sa,/Majestatea Sa,
Används som titel för honorära personer
すなわち
ex.: (exemplu)
Används vid förtydligande
法人組織
S.A. (societate pe acţiuni)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
有限会社
S.R.L. (societate cu răspundere limitată)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
該当なし
Nu se aplică/nu e cazul - nu se abreviază.
Används då något inte går att tillämpas
No.
nr. (numărul)
Används vid beställningar
毎年
p.a. (pe an)
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
p.m. (午後)
p.m. (postmeridian)
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
裏面に続く
Vezi verso - nu se abreviază.
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
副大統領
Vicepreşedinte - nu se abreviază.
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande