Portugisiska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

a.m.(午前中)
De meia-noite ao meio-dia, ou seja, de 00:00h à 12:00h.
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
おおよそ
aprox. (aproximadamente)
Används tillsammans med uppskattningar
・・・宛てに
A/C (aos cuidados de)
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
文学士
Bel. (bacharel)
Bela. (bacharela)
Typ av högskoleexamen
中央ヨーロッパ標準時
No Brasil se diz Horário de Brasília (GMT-3:00).
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
殿下
V.A. (Vossa Alteza)
Används som titel för honorära personer
すなわち
p.ex. (por exemplo)
Används vid förtydligande
法人組織
S/A (sociedade anônima)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
有限会社
Ltda. (limitada)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
該当なし
n/a (não aplicável)
Används då något inte går att tillämpas
No.
nº. (número)
Används vid beställningar
毎年
por ano
anual
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
p.m. (午後)
De meio-dia à meia-noite, ou seja, de 12:00h à 24:00h.
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
裏面に続く
Vide verso
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
副大統領
Vice Presidente
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande