Polska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

a.m.(午前中)
przed południem
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
おおよそ
ok. (około)
Används tillsammans med uppskattningar
・・・宛てに
do wiadomości
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
文学士
Licencjat
Typ av högskoleexamen
中央ヨーロッパ標準時
Czas środkowoeuropejski (Czas Środkowo-Europejski)
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
殿下
Jego/Jej Królewska Mość
Används som titel för honorära personer
すなわち
tj. (to jest)/tzn. (to znaczy)
Används vid förtydligande
法人組織
S.A. (Spółka Akcyjna)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
有限会社
Sp. z o.o. (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
該当なし
nie dot. (nie dotyczy)
Används då något inte går att tillämpas
No.
nr (numer)
Används vid beställningar
毎年
rocznie
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
p.m. (午後)
po południu
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
裏面に続く
proszę odwrócić
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
副大統領
wiceprezydent
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande