Nederländska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

a.m.(午前中)
v.m. (voor de middag)
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
おおよそ
ong. (ongeveer)
Används tillsammans med uppskattningar
・・・宛てに
t.a.v. (ter attentie van)
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
文学士
B.A. (Bachelor of Arts)
Typ av högskoleexamen
中央ヨーロッパ標準時
MET (Middel-Europese Tijd)
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
殿下
ZKH (Zijne Koninklijke Hoogheid) / HKH (Hare Koninklijke Hoogheid)
Används som titel för honorära personer
すなわち
d.w.z. (dat wil zeggen)
Används vid förtydligande
法人組織
nv (naamloze vennootschap)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
有限会社
nv (naamloze vennootschap)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
該当なし
n.v.t. (niet van toepassing)
Används då något inte går att tillämpas
No.
nr. (nummer)
Används vid beställningar
毎年
p.j. (per jaar)
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
p.m. (午後)
n.m. (na de middag)
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
裏面に続く
z.o.z. (zie ommezijde)
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
副大統領
VP (vice-president)
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande