Italienska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

a.m.(午前中)
Da mezzanotte alle 12
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
おおよそ
ca. (circa)
Används tillsammans med uppskattningar
・・・宛てに
c/o (all'attenzione di)
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
文学士
Dott. (dottore)
Typ av högskoleexamen
中央ヨーロッパ標準時
Ora di Termoli / CET (Tempo Centrale Europeo)
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
殿下
Sua Maestà / Sua Altezza / Maestà / Altezza
Används som titel för honorära personer
すなわち
i.e. (id est) / cioè
Används vid förtydligande
法人組織
S.p.A. (Società per Azioni)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
有限会社
S.r.l. (Società a responsabilità limitata)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
該当なし
non applicabile / non pertinente
Används då något inte går att tillämpas
No.
num.
Används vid beställningar
毎年
annuale / per anno
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
p.m. (午後)
Dalle tredici alle ventitré
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
裏面に続く
vedi retro
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
副大統領
VP (Vicepresidente)
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande