Hindi | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

a.m.(午前中)
प्रातः... बजे
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
おおよそ
लगभग
Används tillsammans med uppskattningar
・・・宛てに
...ध्यान दें.
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
文学士
बी.ए. (बैचलर ऑफ आर्ट्स)
Typ av högskoleexamen
中央ヨーロッパ標準時
IST
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
殿下
राजा/रानी
Används som titel för honorära personer
すなわち
जो है कि
Används vid förtydligande
法人組織
इंक.
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
有限会社
लिमिटेड
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
該当なし
-
Används då något inte går att tillämpas
No.
क्रं.
Används vid beställningar
毎年
प्रतिवर्ष
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
p.m. (午後)
दोपहर... बजे
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
裏面に続く
अगला पन्ना
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
副大統領
उपराष्ट्रपति
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande