Grekiska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

a.m.(午前中)
π.μ. (προ μεσημβρίας)
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
おおよそ
περ. (κατά προσέγγιση)
Används tillsammans med uppskattningar
・・・宛てに
υπόψιν (Για την προσοχή του)
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
文学士
Πτυχ. (πτυχίο πρώτης βαθμίδας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση)
Typ av högskoleexamen
中央ヨーロッパ標準時
ΩΚΕ (Ώρα Κεντρικής Ευρώπης)
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
殿下
Α.Β.Υ. (Αυτού Βασιλική Υψηλότητα)
Används som titel för honorära personer
すなわち
π.χ. (για παράδειγμα)
Används vid förtydligande
法人組織
Α.Ε (Ανώνυμη εταιρεία)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
有限会社
Ε.Π.Ε. (Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
該当なし
Δ/Υ (δεν ισχύει)
Används då något inte går att tillämpas
No.
αριθ. (Αριθμός)
Används vid beställningar
毎年
ανά έτος, ετήσια
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
p.m. (午後)
μ.μ. (μετά μεσημβρίας)
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
裏面に続く
γυρίστε σελίδα
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
副大統領
αντιπρόεδρος
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande