Franska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

a.m.(午前中)
a.m. (ante meridiem) : avant midi
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
おおよそ
approx. (approximativement)
Används tillsammans med uppskattningar
・・・宛てに
attn. (à l'attention de)
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
文学士
Licence
Typ av högskoleexamen
中央ヨーロッパ標準時
HEC (heure d'Europe centrale)
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
殿下
S.A.R. (Son Altesse Royale)
Används som titel för honorära personer
すなわち
c.à.d (c'est-à-dire)
Används vid förtydligande
法人組織
S.A. (Société Anonyme)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
有限会社
S.A.R.L. (Société À Responsabilité Limitée)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
該当なし
n/a (non applicable)
Används då något inte går att tillämpas
No.
n° (numéro)
Används vid beställningar
毎年
p. a. (par an)
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
p.m. (午後)
p.m. (post meridiem) : après-midi
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
裏面に続く
R.S.V.P. (retournez, s'il vous plaît)
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
副大統領
V.P. (vice-président)
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande