Finska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

a.m.(午前中)
aamup.
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
おおよそ
n. (noin)
Används tillsammans med uppskattningar
・・・宛てに
...henkilön käsiteltäväksi
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
文学士
Hum. kand. (Humanististen tieteiden kandidaatti)
Typ av högskoleexamen
中央ヨーロッパ標準時
GMT (Greenwich Mean Time)
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
殿下
Hänen Kuninkaallinen Korkeutensa
Används som titel för honorära personer
すなわち
eli
Används vid förtydligande
法人組織
Oy (osakeyhtiö)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
有限会社
Rajavastuuyhtiö
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
該当なし
ei saatavilla
Används då något inte går att tillämpas
No.
nro. (numero)
Används vid beställningar
毎年
per vuosi
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
p.m. (午後)
iltap. (iltapäivällä)
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
裏面に続く
käännä sivu
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
副大統領
Varapresidentti
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande