Esperanto | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

a.m.(午前中)
a.m. (ante meridiem)
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
おおよそ
proks. (proksimume)
Används tillsammans med uppskattningar
・・・宛てに
atn. (al la atento de)
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
文学士
B.A. (Bachelor of Arts)
Typ av högskoleexamen
中央ヨーロッパ標準時
CET (Centreŭropa Tempo)
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
殿下
L.R.M./S.R.M. (Lia/Ŝia Reĝa Moŝto)
Används som titel för honorära personer
すなわち
t.e. (tio estas)
Används vid förtydligande
法人組織
korp. (korpigita)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
有限会社
Lgt. (limigita)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
該当なし
n/u (ne uzebla)
Används då något inte går att tillämpas
No.
no. (numero)
Används vid beställningar
毎年
p.a. (per annum)
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
p.m. (午後)
p.m. (post meridiem)
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
裏面に続く
BR (bonvolu reversi)
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
副大統領
VP (vicprezidanto)
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande