Engelska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

a.m.(午前中)
a.m. (ante meridiem)
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
おおよそ
approx. (approximately)
Används tillsammans med uppskattningar
・・・宛てに
attn. (to the attention of)
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
文学士
B.A. (Bachelor of Arts)
Typ av högskoleexamen
中央ヨーロッパ標準時
CET (Central European Time)
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
殿下
H.R.H. (His/Her Royal Highness)
Används som titel för honorära personer
すなわち
i.e. (id est)
Används vid förtydligande
法人組織
inc. (incorporated)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
有限会社
Ltd. (limited)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
該当なし
n/a (not applicable)
Används då något inte går att tillämpas
No.
no. (number)
Används vid beställningar
毎年
p.a. (per annum)
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
p.m. (午後)
p.m. (post meridiem)
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
裏面に続く
PTO (please turn over)
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
副大統領
VP (vice president)
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande