Turkiska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

Da mezzanotte alle 12
sabah (öğleden önce)
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
ca. (circa)
tahmini
Används tillsammans med uppskattningar
c/o (all'attenzione di)
dikkatine
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
Dott. (dottore)
G.S.L. (Güzel Sanatlar Lisans derecesi)
Typ av högskoleexamen
Ora di Termoli / CET (Tempo Centrale Europeo)
MASD / CET (Merkezi Avrupa Saat Dilimi)
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
Sua Maestà / Sua Altezza / Maestà / Altezza
huzurunda
Används som titel för honorära personer
i.e. (id est) / cioè
yani
Används vid förtydligande
S.p.A. (Società per Azioni)
A.Ş. (anonim şirketi)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
S.r.l. (Società a responsabilità limitata)
Ltd. (limited)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
non applicabile / non pertinente
geçersiz
Används då något inte går att tillämpas
num.
no. (numara)
Används vid beställningar
annuale / per anno
yıllık / yılda bir
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
Dalle tredici alle ventitré
öğleden sonra
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
vedi retro
devamı var (sayfayı çeviriniz)
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
VP (Vicepresidente)
Başk.yard. / Bşk.yrd. (başkan yardımcısı)
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande