Thailändska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

Da mezzanotte alle 12
a.m.
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
ca. (circa)
โดยประมาณค่า
Används tillsammans med uppskattningar
c/o (all'attenzione di)
เนื่องในความตั้งใจของ...
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
Dott. (dottore)
ปริญญาตรี
Typ av högskoleexamen
Ora di Termoli / CET (Tempo Centrale Europeo)
เวลายุโรปกลาง
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
Sua Maestà / Sua Altezza / Maestà / Altezza
สยามบรมราชกุมารี
Används som titel för honorära personer
i.e. (id est) / cioè
นั่นก็คือ
Används vid förtydligande
S.p.A. (Società per Azioni)
ร่วมมือกับ
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
S.r.l. (Società a responsabilità limitata)
จำกัด
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
non applicabile / non pertinente
ไม่สามารถใช้ได้
Används då något inte går att tillämpas
num.
ตัวเลข
Används vid beställningar
annuale / per anno
ทุกปี
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
Dalle tredici alle ventitré
นาฬิกา
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
vedi retro
กรุณาพลิกไปอีกหน้าหนึ่ง
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
VP (Vicepresidente)
รองประธาน
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande