Svenska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

Da mezzanotte alle 12
f.m./fm. (förmiddag)
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
ca. (circa)
c:a/ca. (cirka)
Används tillsammans med uppskattningar
c/o (all'attenzione di)
att. (attestera)
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
Dott. (dottore)
fil.kand./FK (filosofie kandidat)
Typ av högskoleexamen
Ora di Termoli / CET (Tempo Centrale Europeo)
CET (Centraleuropeisk tid)
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
Sua Maestà / Sua Altezza / Maestà / Altezza
H.K.H. (Hans/Hennes Kungliga Höghet)
Används som titel för honorära personer
i.e. (id est) / cioè
d.v.s., dvs. (det vill säga)
Används vid förtydligande
S.p.A. (Società per Azioni)
AB (aktiebolag)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
S.r.l. (Società a responsabilità limitata)
AB (aktiebolag)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
non applicabile / non pertinente
ej tillämpningsbart
Används då något inte går att tillämpas
num.
nr (nummer)
Används vid beställningar
annuale / per anno
per år
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
Dalle tredici alle ventitré
e.m./em. (eftermiddag)
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
vedi retro
v.g.v. (var god vänd)
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
VP (Vicepresidente)
VP (vice ordförande)
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande