Spanska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

Da mezzanotte alle 12
a.m (ante meridiem)
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
ca. (circa)
aprox. (aproximadamente)
Används tillsammans med uppskattningar
c/o (all'attenzione di)
A/A
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
Dott. (dottore)
Dipl. (Diplomatura - Título obtenido luego de tres años de estudio)
Typ av högskoleexamen
Ora di Termoli / CET (Tempo Centrale Europeo)
CET (Hora Central Europea)
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
Sua Maestà / Sua Altezza / Maestà / Altezza
S.A.R (Su Alteza Real)
Används som titel för honorära personer
i.e. (id est) / cioè
es decir,...
Används vid förtydligande
S.p.A. (Società per Azioni)
S.A. (Sociedad Anónima)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
S.r.l. (Società a responsabilità limitata)
SRL (sociedad de responsabilidad limitada)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
non applicabile / non pertinente
N/A (no aplica)
Används då något inte går att tillämpas
num.
nro. (número)
Används vid beställningar
annuale / per anno
al año, anualmente
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
Dalle tredici alle ventitré
p.m. (post meridiem)
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
vedi retro
Ver reverso
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
VP (Vicepresidente)
Vicepresidente
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande