Rumänska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

Da mezzanotte alle 12
a.m. - antemeridian (dimineaţa)
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
ca. (circa)
aprox. (aproximativ), cca. (circa)
Används tillsammans med uppskattningar
c/o (all'attenzione di)
pt. (pentru) - abreviat; mai recomandat: În atenţia...(neabreviat)
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
Dott. (dottore)
Licenţiat în științe umaniste(nu se abreviază).
Typ av högskoleexamen
Ora di Termoli / CET (Tempo Centrale Europeo)
CET sau GMT
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
Sua Maestà / Sua Altezza / Maestà / Altezza
Înălţimea Sa,/Alteţea Sa,/Majestatea Sa,
Används som titel för honorära personer
i.e. (id est) / cioè
ex.: (exemplu)
Används vid förtydligande
S.p.A. (Società per Azioni)
S.A. (societate pe acţiuni)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
S.r.l. (Società a responsabilità limitata)
S.R.L. (societate cu răspundere limitată)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
non applicabile / non pertinente
Nu se aplică/nu e cazul - nu se abreviază.
Används då något inte går att tillämpas
num.
nr. (numărul)
Används vid beställningar
annuale / per anno
p.a. (pe an)
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
Dalle tredici alle ventitré
p.m. (postmeridian)
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
vedi retro
Vezi verso - nu se abreviază.
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
VP (Vicepresidente)
Vicepreşedinte - nu se abreviază.
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande