Nederländska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

Da mezzanotte alle 12
v.m. (voor de middag)
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
ca. (circa)
ong. (ongeveer)
Används tillsammans med uppskattningar
c/o (all'attenzione di)
t.a.v. (ter attentie van)
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
Dott. (dottore)
B.A. (Bachelor of Arts)
Typ av högskoleexamen
Ora di Termoli / CET (Tempo Centrale Europeo)
MET (Middel-Europese Tijd)
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
Sua Maestà / Sua Altezza / Maestà / Altezza
ZKH (Zijne Koninklijke Hoogheid) / HKH (Hare Koninklijke Hoogheid)
Används som titel för honorära personer
i.e. (id est) / cioè
d.w.z. (dat wil zeggen)
Används vid förtydligande
S.p.A. (Società per Azioni)
nv (naamloze vennootschap)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
S.r.l. (Società a responsabilità limitata)
nv (naamloze vennootschap)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
non applicabile / non pertinente
n.v.t. (niet van toepassing)
Används då något inte går att tillämpas
num.
nr. (nummer)
Används vid beställningar
annuale / per anno
p.j. (per jaar)
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
Dalle tredici alle ventitré
n.m. (na de middag)
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
vedi retro
z.o.z. (zie ommezijde)
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
VP (Vicepresidente)
VP (vice-president)
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande