Koreanska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

Da mezzanotte alle 12
오전
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
ca. (circa)
대개 (대략)
Används tillsammans med uppskattningar
c/o (all'attenzione di)
...께 보여드리다(소개하다) (눈에 띄게 하다)
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
Dott. (dottore)
학사
Typ av högskoleexamen
Ora di Termoli / CET (Tempo Centrale Europeo)
중앙유럽 표준시
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
Sua Maestà / Sua Altezza / Maestà / Altezza
전하
Används som titel för honorära personer
i.e. (id est) / cioè
즉, 다시 말하자면
Används vid förtydligande
S.p.A. (Società per Azioni)
주식회사
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
S.r.l. (Società a responsabilità limitata)
사 (社)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
non applicabile / non pertinente
없음
Används då något inte går att tillämpas
num.
Används vid beställningar
annuale / per anno
매년
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
Dalle tredici alle ventitré
오후
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
vedi retro
뒷 장을 봐주십시오
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
VP (Vicepresidente)
부사장님, 부통령님, 부회장님
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande