Kinesiska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

Da mezzanotte alle 12
上午
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
ca. (circa)
大约
Används tillsammans med uppskattningar
c/o (all'attenzione di)
请...注意
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
Dott. (dottore)
文学学士
Typ av högskoleexamen
Ora di Termoli / CET (Tempo Centrale Europeo)
欧洲中部时间
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
Sua Maestà / Sua Altezza / Maestà / Altezza
尊敬的
Används som titel för honorära personer
i.e. (id est) / cioè
Används vid förtydligande
S.p.A. (Società per Azioni)
有限责任公司
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
S.r.l. (Società a responsabilità limitata)
股份有限公司
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
non applicabile / non pertinente
不适用
Används då något inte går att tillämpas
num.
订购号
Används vid beställningar
annuale / per anno
每年
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
Dalle tredici alle ventitré
下午
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
vedi retro
请翻面
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
VP (Vicepresidente)
副总裁
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande