Grekiska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

Da mezzanotte alle 12
π.μ. (προ μεσημβρίας)
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
ca. (circa)
περ. (κατά προσέγγιση)
Används tillsammans med uppskattningar
c/o (all'attenzione di)
υπόψιν (Για την προσοχή του)
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
Dott. (dottore)
Πτυχ. (πτυχίο πρώτης βαθμίδας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση)
Typ av högskoleexamen
Ora di Termoli / CET (Tempo Centrale Europeo)
ΩΚΕ (Ώρα Κεντρικής Ευρώπης)
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
Sua Maestà / Sua Altezza / Maestà / Altezza
Α.Β.Υ. (Αυτού Βασιλική Υψηλότητα)
Används som titel för honorära personer
i.e. (id est) / cioè
π.χ. (για παράδειγμα)
Används vid förtydligande
S.p.A. (Società per Azioni)
Α.Ε (Ανώνυμη εταιρεία)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
S.r.l. (Società a responsabilità limitata)
Ε.Π.Ε. (Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
non applicabile / non pertinente
Δ/Υ (δεν ισχύει)
Används då något inte går att tillämpas
num.
αριθ. (Αριθμός)
Används vid beställningar
annuale / per anno
ανά έτος, ετήσια
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
Dalle tredici alle ventitré
μ.μ. (μετά μεσημβρίας)
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
vedi retro
γυρίστε σελίδα
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
VP (Vicepresidente)
αντιπρόεδρος
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande