Franska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

Da mezzanotte alle 12
a.m. (ante meridiem) : avant midi
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
ca. (circa)
approx. (approximativement)
Används tillsammans med uppskattningar
c/o (all'attenzione di)
attn. (à l'attention de)
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
Dott. (dottore)
Licence
Typ av högskoleexamen
Ora di Termoli / CET (Tempo Centrale Europeo)
HEC (heure d'Europe centrale)
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
Sua Maestà / Sua Altezza / Maestà / Altezza
S.A.R. (Son Altesse Royale)
Används som titel för honorära personer
i.e. (id est) / cioè
c.à.d (c'est-à-dire)
Används vid förtydligande
S.p.A. (Società per Azioni)
S.A. (Société Anonyme)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
S.r.l. (Società a responsabilità limitata)
S.A.R.L. (Société À Responsabilité Limitée)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
non applicabile / non pertinente
n/a (non applicable)
Används då något inte går att tillämpas
num.
n° (numéro)
Används vid beställningar
annuale / per anno
p. a. (par an)
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
Dalle tredici alle ventitré
p.m. (post meridiem) : après-midi
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
vedi retro
R.S.V.P. (retournez, s'il vous plaît)
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
VP (Vicepresidente)
V.P. (vice-président)
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande