Finska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

Da mezzanotte alle 12
aamup.
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
ca. (circa)
n. (noin)
Används tillsammans med uppskattningar
c/o (all'attenzione di)
...henkilön käsiteltäväksi
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
Dott. (dottore)
Hum. kand. (Humanististen tieteiden kandidaatti)
Typ av högskoleexamen
Ora di Termoli / CET (Tempo Centrale Europeo)
GMT (Greenwich Mean Time)
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
Sua Maestà / Sua Altezza / Maestà / Altezza
Hänen Kuninkaallinen Korkeutensa
Används som titel för honorära personer
i.e. (id est) / cioè
eli
Används vid förtydligande
S.p.A. (Società per Azioni)
Oy (osakeyhtiö)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
S.r.l. (Società a responsabilità limitata)
Rajavastuuyhtiö
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
non applicabile / non pertinente
ei saatavilla
Används då något inte går att tillämpas
num.
nro. (numero)
Används vid beställningar
annuale / per anno
per vuosi
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
Dalle tredici alle ventitré
iltap. (iltapäivällä)
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
vedi retro
käännä sivu
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
VP (Vicepresidente)
Varapresidentti
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande