Engelska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

Da mezzanotte alle 12
a.m. (ante meridiem)
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
ca. (circa)
approx. (approximately)
Används tillsammans med uppskattningar
c/o (all'attenzione di)
attn. (to the attention of)
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
Dott. (dottore)
B.A. (Bachelor of Arts)
Typ av högskoleexamen
Ora di Termoli / CET (Tempo Centrale Europeo)
CET (Central European Time)
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
Sua Maestà / Sua Altezza / Maestà / Altezza
H.R.H. (His/Her Royal Highness)
Används som titel för honorära personer
i.e. (id est) / cioè
i.e. (id est)
Används vid förtydligande
S.p.A. (Società per Azioni)
inc. (incorporated)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
S.r.l. (Società a responsabilità limitata)
Ltd. (limited)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
non applicabile / non pertinente
n/a (not applicable)
Används då något inte går att tillämpas
num.
no. (number)
Används vid beställningar
annuale / per anno
p.a. (per annum)
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
Dalle tredici alle ventitré
p.m. (post meridiem)
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
vedi retro
PTO (please turn over)
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
VP (Vicepresidente)
VP (vice president)
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande