Danska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

Da mezzanotte alle 12
om morgenen
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
ca. (circa)
ca. (cirka)
Används tillsammans med uppskattningar
c/o (all'attenzione di)
att. (attention)
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
Dott. (dottore)
BA (Bachelor)
Typ av högskoleexamen
Ora di Termoli / CET (Tempo Centrale Europeo)
CET (Central European Time)
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
Sua Maestà / Sua Altezza / Maestà / Altezza
H.K.H. (Hendes/Hans Kongelige Højhed)
Används som titel för honorära personer
i.e. (id est) / cioè
dvs. (det vil sige)
Används vid förtydligande
S.p.A. (Società per Azioni)
inc. (incorporated)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
S.r.l. (Società a responsabilità limitata)
A/S (aktieselskab)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
non applicabile / non pertinente
Ikke tilgængelig
Används då något inte går att tillämpas
num.
nr. (nummer)
Används vid beställningar
annuale / per anno
pr. år (pro anno)
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
Dalle tredici alle ventitré
om eftermiddagen
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
vedi retro
vende
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
VP (Vicepresidente)
vicedirektør
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande