Ungerska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

प्रातः... बजे
de. (délelőtt)
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
लगभग
kb. (körülbelül)
Används tillsammans med uppskattningar
...ध्यान दें.
figyelmébe (levélcímzéskor)
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
बी.ए. (बैचलर ऑफ आर्ट्स)
B.A. (Bachelor of Arts)
Typ av högskoleexamen
IST
CET (Közép-Európai Idő)
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
राजा/रानी
Mélt. (Méltósága)
Används som titel för honorära personer
जो है कि
azaz
Används vid förtydligande
इंक.
egyesült társaság
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
लिमिटेड
Kft.(korlátolt felelősségű társaság)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
-
n/a (nem alkalmazható)
Används då något inte går att tillämpas
क्रं.
sz. (szám/számú)
Används vid beställningar
प्रतिवर्ष
évente
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
दोपहर... बजे
du./este (délután/este)
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
अगला पन्ना
folyt. (folytatás a másik oldalon)
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
उपराष्ट्रपति
Elnökhelyettes
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande