Turkiska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

प्रातः... बजे
sabah (öğleden önce)
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
लगभग
tahmini
Används tillsammans med uppskattningar
...ध्यान दें.
dikkatine
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
बी.ए. (बैचलर ऑफ आर्ट्स)
G.S.L. (Güzel Sanatlar Lisans derecesi)
Typ av högskoleexamen
IST
MASD / CET (Merkezi Avrupa Saat Dilimi)
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
राजा/रानी
huzurunda
Används som titel för honorära personer
जो है कि
yani
Används vid förtydligande
इंक.
A.Ş. (anonim şirketi)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
लिमिटेड
Ltd. (limited)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
-
geçersiz
Används då något inte går att tillämpas
क्रं.
no. (numara)
Används vid beställningar
प्रतिवर्ष
yıllık / yılda bir
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
दोपहर... बजे
öğleden sonra
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
अगला पन्ना
devamı var (sayfayı çeviriniz)
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
उपराष्ट्रपति
Başk.yard. / Bşk.yrd. (başkan yardımcısı)
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande