Thailändska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

प्रातः... बजे
a.m.
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
लगभग
โดยประมาณค่า
Används tillsammans med uppskattningar
...ध्यान दें.
เนื่องในความตั้งใจของ...
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
बी.ए. (बैचलर ऑफ आर्ट्स)
ปริญญาตรี
Typ av högskoleexamen
IST
เวลายุโรปกลาง
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
राजा/रानी
สยามบรมราชกุมารี
Används som titel för honorära personer
जो है कि
นั่นก็คือ
Används vid förtydligande
इंक.
ร่วมมือกับ
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
लिमिटेड
จำกัด
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
-
ไม่สามารถใช้ได้
Används då något inte går att tillämpas
क्रं.
ตัวเลข
Används vid beställningar
प्रतिवर्ष
ทุกปี
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
दोपहर... बजे
นาฬิกา
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
अगला पन्ना
กรุณาพลิกไปอีกหน้าหนึ่ง
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
उपराष्ट्रपति
รองประธาน
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande