Svenska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

प्रातः... बजे
f.m./fm. (förmiddag)
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
लगभग
c:a/ca. (cirka)
Används tillsammans med uppskattningar
...ध्यान दें.
att. (attestera)
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
बी.ए. (बैचलर ऑफ आर्ट्स)
fil.kand./FK (filosofie kandidat)
Typ av högskoleexamen
IST
CET (Centraleuropeisk tid)
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
राजा/रानी
H.K.H. (Hans/Hennes Kungliga Höghet)
Används som titel för honorära personer
जो है कि
d.v.s., dvs. (det vill säga)
Används vid förtydligande
इंक.
AB (aktiebolag)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
लिमिटेड
AB (aktiebolag)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
-
ej tillämpningsbart
Används då något inte går att tillämpas
क्रं.
nr (nummer)
Används vid beställningar
प्रतिवर्ष
per år
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
दोपहर... बजे
e.m./em. (eftermiddag)
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
अगला पन्ना
v.g.v. (var god vänd)
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
उपराष्ट्रपति
VP (vice ordförande)
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande