Rumänska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

प्रातः... बजे
a.m. - antemeridian (dimineaţa)
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
लगभग
aprox. (aproximativ), cca. (circa)
Används tillsammans med uppskattningar
...ध्यान दें.
pt. (pentru) - abreviat; mai recomandat: În atenţia...(neabreviat)
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
बी.ए. (बैचलर ऑफ आर्ट्स)
Licenţiat în științe umaniste(nu se abreviază).
Typ av högskoleexamen
IST
CET sau GMT
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
राजा/रानी
Înălţimea Sa,/Alteţea Sa,/Majestatea Sa,
Används som titel för honorära personer
जो है कि
ex.: (exemplu)
Används vid förtydligande
इंक.
S.A. (societate pe acţiuni)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
लिमिटेड
S.R.L. (societate cu răspundere limitată)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
-
Nu se aplică/nu e cazul - nu se abreviază.
Används då något inte går att tillämpas
क्रं.
nr. (numărul)
Används vid beställningar
प्रतिवर्ष
p.a. (pe an)
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
दोपहर... बजे
p.m. (postmeridian)
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
अगला पन्ना
Vezi verso - nu se abreviază.
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
उपराष्ट्रपति
Vicepreşedinte - nu se abreviază.
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande