Polska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

प्रातः... बजे
przed południem
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
लगभग
ok. (około)
Används tillsammans med uppskattningar
...ध्यान दें.
do wiadomości
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
बी.ए. (बैचलर ऑफ आर्ट्स)
Licencjat
Typ av högskoleexamen
IST
Czas środkowoeuropejski (Czas Środkowo-Europejski)
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
राजा/रानी
Jego/Jej Królewska Mość
Används som titel för honorära personer
जो है कि
tj. (to jest)/tzn. (to znaczy)
Används vid förtydligande
इंक.
S.A. (Spółka Akcyjna)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
लिमिटेड
Sp. z o.o. (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
-
nie dot. (nie dotyczy)
Används då något inte går att tillämpas
क्रं.
nr (numer)
Används vid beställningar
प्रतिवर्ष
rocznie
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
दोपहर... बजे
po południu
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
अगला पन्ना
proszę odwrócić
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
उपराष्ट्रपति
wiceprezydent
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande