Koreanska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

प्रातः... बजे
오전
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
लगभग
대개 (대략)
Används tillsammans med uppskattningar
...ध्यान दें.
...께 보여드리다(소개하다) (눈에 띄게 하다)
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
बी.ए. (बैचलर ऑफ आर्ट्स)
학사
Typ av högskoleexamen
IST
중앙유럽 표준시
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
राजा/रानी
전하
Används som titel för honorära personer
जो है कि
즉, 다시 말하자면
Används vid förtydligande
इंक.
주식회사
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
लिमिटेड
사 (社)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
-
없음
Används då något inte går att tillämpas
क्रं.
Används vid beställningar
प्रतिवर्ष
매년
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
दोपहर... बजे
오후
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
अगला पन्ना
뒷 장을 봐주십시오
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
उपराष्ट्रपति
부사장님, 부통령님, 부회장님
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande